page loader

Jinakost a jiné nastavení toho, co je „normální“  a mi  byla  dána už do kolébky.  Babička a středoškolské  vzdělání  mi dovolilo nahlédnout do tajů bylinek.Od dětství jsem se u svých dětí snažila o alternativní přístup a léčbu a odmítala standardní léčebné postupy. To mne přivedlo ke studiu tradiční čínské medicíny, kterému jsem se začala  věnovala v raném dětství mých dětí a pokračuji v něm do teď. Jsem šťastná, že  díky tomu téměř neznaly antibiotika.

Miluji  výzvy, ráda  bourám  mýty  a  úspěšně propojuji  i často rozdílné  léčebné  směry tak,  aby  přinesly úlevu mým klientům, kamarádům, studentům i široké veřejnosti. V tom mi pomáhá zkušenost z  výcviku  jógy  na  FTVS,   systemický  výcvik  koučování,  akupunktura  a  hlavně moji skvělí učitelé, na které jsem měla v životě ohromné štěstí.

Psychosomatice se věnuji téměř 25 let. Svoji práci hluboce miluji a beru  ji jako dar osudu,  za  který jsem neskonale vděčná.    Před 4  lety  jsem  se  rozhodla  svoje  znalosti předat  dál a založila  jsem  Aura školu.   Výuka  je  opřena výhradně  o  mé  osobní  zkušenosti, unikátní  postupy a zkratky v systémech.  Ke každému studentovi přistupuji jako  k  jedinečné  bytosti a  snažím  se v  něm  probudit jeho osobní potenciál. Studenty vnímám jako součást své rozšířené rodiny. Přesto, že jsem plánovala jen roční výcvik, otevírám na žádost studentů už 4. supervizní ročník.

Často se mne lidé ptají, zda jde vidění „naučit“. Jsem hluboce přesvědčená, že to je jako se vším. Chce-li člověk uspět v nějakém oboru a být třeba i velice úspěšný, např. jako kalvírní virtuoz, musí se svému cíli denně věnovat, trénovat, přizpůsobit mu životní styl, stravu, cvičení, myšlení a Bůh ví, co ještě… 🙂 Ale jde to. Do jaké hloubky který člověk dojde, je jenom na něm. Po roce v Aura škole „zahraje stupnici“ i průměrný student.

Moje vidění a citlivost se zvětšují léty praxe. A podobně je to i u mých studentů. S tím rozdílem, že nezačínají od nuly, jako kdysi já, ale mají velký náskok, protože se jim snažím předat to nejlepší, co jsem za ta léta poznala, pochopila, ověřila si a vstřebala.