page loader

Nadstavbové studium pro kouče a psychology Vyzvedněte si svůj dárek

Nadstavbové studium je určeno

– psychologům, koučům, systemikům,  psychoterapeutům ap.

– pedagogům, lektorům, poradcům ap.

– podnikatelům, manažerů, personalistům ap.

– profesionálům i studentům, kteří mají dokončený alespoň 1 rok systemického výcviku, majícím chuť posunout své  hranice při práci s klienty

– těm, kteří mají srovnanou „hlavu“ a potřebují jí propojit s „tělem“

 

Chcete ještě efektivněji pomoci svým klientům?

Vidíte jejich auru a bloky na těle? Opravdu pracujete jen s jejich myslí?

Jste profesionál a chcete zásadně posunout své hranice?

 

V Aura škole Vás to naučíme

Nadstavbové studium somatického profi koučování je založeno na propojení oborů zabývajících se fyziologií lidského těla ( fyzioterapie), oborů zabývajících se psychikou klienta (koučování) a oborů zohledňujících energetické fungování organismu ( jóga). Cílem terapie je navození souladu mezi psychickými a tělesnými pochody vedoucí k trvalé duševní rovnováze. 

Vychází se při tom z předpokladu, že blokáda, bolest, na fyzické rovině těla vzniká prvotně v naší mysli a na tělesné rovině se projevuje až jako logický důsledek námi vytvořených myšlenkových konstruktů, vzorců a bloků.

Somatický profi kouč pomáhá řešit jak jednorázové situace (stresovou situaci před zkouškou, kdy se stres somatizuje – čili projevuje na těle klienta v podobě bolesti břicha), tak i starosti, které vznikají a obtěžují léta (chronické bolesti zad). V procesu výuky dochází k zjemnění smyslů a vzniká schopnost diagnostiky a vidění aury. Pak je již snadné přečíst si svého obchodního partnera dříve než se posadí. Vytvořit ideální tým spolupracovníků.

Po ročním studiu jsou žáci schopni orientovat se v moderních i tradičních přístupech alternativní léčby a dále se v nich sebevzdělávat.

Délka: 9 měsíců s výukovými bloky 1x měsíčně 2 a 3 dny (7x výuka + 2x samostatná praxe skupiny). Výhoda: propojení a vzájemné obohacování terapeutů. Předpoklad: velice silná skupina.

Od 5. bloku se budeme věnovat praktikování. Konkrétně pomocným technikám TCM, jako např. baňkování, moxování, česnekový had apod. Od 5, bloku jsou z důvodu zajištění větší různosti při diagnostikování a praktikování obě skupiny (prožitková i tato) propojeny.

 

 

Mezioborové propojení nabízí ohromný prostor pro somatické profi koučování – moderní a komplexní řešení terapie, kdy somatický kouč pomáhá klientovi znovuobjevit a pochopit komunikaci mezi tělem a myslí, je schopen pracovat na mnoha úrovních a znalosti z různých oborů propojovat.

Požadavky: Somatický profi kouč by měl projít kvalitním výcvikem koučování, získat základy tradiční čínské medicíny, umět pracovat s mikrosystémy těla (dle Su-Joku, Janči, Pataky na plosce, ruce, nebo na uchu) a ovládat základní diagnostické metody (poslechem, pohledem, pohmatem). Měl by ovládat základy jógy a znát fungování opěrných systémů těla. Přičemž znalosti fyziologie lidského těla pomáhají v nalezení a uvolnění fyzických bloků a znalost psychologie (koučování) umožňuje problém propojit s životními zvyky/zlozvyky klienta.

Kdysi mi jedna žákyně řekla: „tvoje škola není pro srabíky.“  To je dobré vědět. Protože v procesu změny se setkáte s  „bolestí.“ Budete si muset přiznat své nejtemnější obavy, odkrýt nejedno tabu a zbavit se iluzí. Tato proměna vás bude stát spoustu energie. Díky tomu ale v sobě objevíte sílu změnit sebe a svou realitu. Po celou dobu studia budu stát při Vás. Ale změnu musíte udělat sami.

Termíny pro školní rok 2019/2020
21.-23.9.2019 1. blok VÝUKY
19-21.10.2019 2. blok VÝUKY
9.-11.11.2019 3. blok VÝUKY
7.-9.12.2019 4. blok VÝUKY
6.-8.2.2020 5. blok VÝUKY
12.-14.3.2020 6. blok VÝUKY
28.-30.5.2020 7. blok VÝUKY
11.1.2020 1. PRAXE
25.4.2020 2. PRAXE

Přihláška

Poslat zprávu

Cena ročního školného je při jednorázové platbě do 1. 9. 2019 – 35 000 Kč. Platba po 1. 9. 2019 – 37 000 Kč.

Školné je účtováno za celý školní rok.  Zameškané dny  propadají. Ve výjimečných případech je lze po dohodě nahradit účastí v jiné skupině, či individuálním doučováním.

 

Po dohodě je možnost rozložení platby za roční školné do dvou, či více splátek. V ceně není zahrnuto ubytování, strava a doprava. Výuka probíhá na Dobříši, či jeho nejbližším okolí.

výuka:

 • 21.-23.9.2019
 • 19.-21.10.2019
 • 9.-11.11.2019
 • 7.-9.12.2019
 • 6.-8.2.2020
 • 12.-13.3.2020
 • 28.-30.5.2020

samostatná praxe skupiny:

 • 11.1.2020
 • 25.4.2020

K postupu do 2. ročníku je nutná 80% účast na výuce, absolvování alespoň 1 skupinové praxe a složení praktické zkoušky a zkoušky formou testu.

 • Rozsah : 105,5 hodin výuky, 28 hodin večerní praxe a sdílení (nepovinné) + 20 hodin samostatné skupinové praxe
 • Časový harmonogram orientační:
  • 1. den:  možnost společné večeře, výuka 18-21, 21-23
  • 2. den: 7:30-8:30, 9-13, oběd, 14:30-17:30, večeře, 18-21, 21-23
  • 3. den: 7:30-8:30, 9-13,  oběd, 14:30-17:00, možnost společné večeře
 • Orientační program:

I.blok – energetické systémy , úvod do TCM

 1. den – osobní uvítání účastníků a organizační náležitosti

– etický kodex, odbornost a  profesionalita v terapii, zázemí, magie změny

– mystická propojení systémů aurických těl, čaker a akupunkturních drah

aurická těla – jejich  funkce, nácvik práce s jemnohmotnou energií

– čakry –  prožitek  barvy a tónu,  energie evokující  změny myšlení, chování a

prožívání,  meditace, vizualizace, práce s elfími, trubkovými a horizontálními ladičkami,

– akupunkturní dráhy – mystický poklad čínské filosofie

– energie vibrací – „ladění a tónování“,  horizontální a vertikální ladičky, tibetská mísa

 1. den –  jóga

 – HARA –  energetický středobod těla – nácvik práce s energií

– 8 principů tradiční čínské medicíny (TCM)

–  nácvik práce s energií – hara/záda, vžívání se do postoje, do výrazu a mimiky

– pentagram TCM – prožitková meditace k jednotlivým prvkům                          

 1. den –  jóga

– propojování – zrcadlení na hara/páteři

– oči – brána času

–  dechová cvičení a  meditace

– síla opěrných  systémů – ploska, páteř, žebra

II.blok: magické čarování s jemnohmotnou energií, TCM dokončení

 1. den –   šátkování  – hlava, HK, DK

– útěk do nemoci – mechanizmy útěku,  teorie nejslabšího článku,  prostor pro  péči?

 1. den – jóga

 – rozsahy – hra kostiček a svalů (kyčle, ramena)

– rozcitlivování – prst, loket, nebo ladička?

– diagnostika – příběh o příběhu vázané knihy, šípy

 –  dechová cvičení a meditace

 1. den –  jóga

 – diagnostické metody – první krůčky (hara, záda, páteř)

 – energie v krajině

 III. blok: NOHA, velká neznámá – šifra nejen na plosce nohy

 1. den  – TCM
 1. den  jóga – jak  si neublížit v ásánách

 –   DK    příběh  plosky nohy. Anatomie – kostičková hra, manipulace, uvolnění a hýčkání nožiček

 – hra kostiček a svalů,  rotace a manipulace – kyčel (futon, m. lůžko)

 dětské bloky – vizuálního, emočního, sluchového a dotykového typu

 akupunkturní body – poklady ležící na drahách

  –propojení TCM a mikrosystémů (Janča) ,

–   „hellerská“ operace

 1.    den –  jóga

– TCM – prsty HK, DK

 – šátkování – hra s rozsahy, nakopávání

IV. blok: RUKA velká neznámá – šifra nejen na plosce nohy, ušní a tělové svíce

 1. den   – večer opakování  a prohloubení  vhledu do TCM      
 1. den – jóga

 – hýčkání ručiček – propojení s teorií  mikrosystémů (Su-jok)

 – dokončení  teorií mikrosystémů

 –    práce s barvami,  BROUK – energetická kresba

 1. den – ráno jóga – dlouhé protažení

  –  TCM

  –  hra kostiček a svalů,  rotace a manipulace – rameno  (futon, m. lůžko)

samostatná  praxe skupiny

V. blok: diagnostika, změna reality, baňkování, moxování

 1. den  –   výstupy ze skupinové praxe

 – změna reality (fóbie)

 1. den  – jóga

–  práce s energetickými bloky pánve, bederní páteř a SI

  – změna pohledu na práci s dosavadními technikami (Cesta, Reiki, Theta léčení a další)

 1. den –  jóga

 – práce na dálku, práce s kyvadlem a pomůckami

 – diagnostika vyčtená z postoje ,diagnostika vyčtená z tváře, znamení a znaménka

– diagnostika pohledem,  poslechem, šípem

–  příběh plosky nohy

 

VI. blok: když vše zapadá – tajemství hry kostišek a svalů , česnekový had

 1. den  – výstupy z domácí přípravy, praktická cvičení

 –  systemické konstelace – hluboká forma vhledu – cesta pod povrch viděného

 1. den –  jóga

 – oči – brána do duše – cviky, uvolnění

  – Masunága HK

 –  Osho – meditace

 1. den –  jóga

 –  práce s energetickými bloky na těle i  mimo tělo

 pokračování hry kostiček a svalů – mobilizační a manipulační techniky na masážním  lůžku

samostatná praxe skupiny

 VII. blok: hlava – nový pohled do starých otázek, opakování, závěr

 1. den –   výstupy z domácí přípravy a skupinové praxe

 – pohádka o starém muži, hýčkání hlavy – protažení a práce s energíí

 1. den –   jóga

  –  plevele a bejlí

závěrečné  opakování

 1. den –   jóga – závěrečné shrnutí

 – zkoušky

– závěr, shrnutí a slavnostní předání certifikátů