page loader

Prožitkový kurz Vyzvedněte si svůj dárek

Intenzivní sebepoznávací 3 oborový výcvik je určen laikům se zájmem alternativní terapii.

K tomu, abyste se naučili vidět auru, není potřeba několik let studia. Spolu to zvládneme v rámci 1 školního roku.

Propojením základů fyzioterapie, tradiční čínské medicíny a psychologie rozhovoru (koučování, komunikační dovednosti), dochází k zjemnění smyslů a studenti jsou schopni diagnostikovat a vidět auru. 

Tato úroveň je vhodná pro každého,  kdo chce posunout limity svého vnímání. 

Kdysi mi jedna žákyně řekla: „tvoje škola není pro srabíky.“  To je dobré vědět hned na začátku! Protože v procesu změny se setkáte s  „bolestí.“ Budete si muset přiznat své nejtemnější obavy, odkrýt nejedno tabu a zbavit se iluzí. Tato proměna vás bude stát spoustu energie. Díky tomu ale v sobě objevíte sílu změnit sebe a svou realitu. Po celou dobu studia budu stát při Vás. Ale změnu musíte udělat sami.

Jak vás povedu? Od myšlení k prožitku. Díky netradičním řešením a zkratkám provokuji v žácích představivost a volím přímou cestu k podstatě.  Pak je již snadné naladit se na bolesti svých dětí, pochopit příčinu jejich nemoci a následně ji odstranit. Pochopit, jak funguje mysl druhých – přestat se trápit, rozčilovat a přesto dosáhnout změny. Žít život podle svých představ, aniž by to narušovalo hranice ostatních. Obnovit harmonii v partnerství nebo najít a rozvinout talent své jedinečnosti a poznat cestu i cíl.

Po ročním studiu jsou žáci schopni orientovat se v moderních i tradičních přístupech alternativní léčby a dále se v této oblasti sebevzdělávat. Rozhodnou-li se nabízet své služby v oblasti poradenství, výrazně překračují běžné standardy konkurence.

Díky zkratkám ve studiu tak spolu propojíme zdánlivě nepropojitelné směry, což podstatně zkrátí délku studia a sníží cenu kurzů.

V této úrovni žáci více praktikují, zažijí více meditací či vizualizací než v  programu pro kouče a psychology.

Kde výuka probíhá? Na Dobříši.

Zorganizujete-li skupinu minimálně 7 studentů, může kurz probíhat u vás.

 

Termíny pro školní rok 2019/2020
19.-21.9.2019 1. blok VÝUKY
10.-12.10.2019 2. blok VÝUKY
7.-9.11.2019 3. blok VÝUKY
5.-7.12.2019 4. blok VÝUKY
6.-8.2.2020 5. blok VÝUKY
12.-14.3.2020 6. blok VÝUKY
28.-30.5.2020 7. blok VÝUKY
11.1.2020 1. PRAXE
25.4.2020 2. PRAXE

Přihláška

Prožitkový program je koncipován jako jednoletý a trvá devět měsíců. Je rozložen do výukových bloků, které jsou jednou měsíčně po tři dny (dohromady: 7x výuka a 2x samostatná praxe skupiny mimo rámec školy). Výhodou této úrovně
je propojení lidí s relativně stejnou úrovní znalostí, není náročná na dosavadní vědomosti a nabízí více relaxace a zážitků.

Pro absolventy prvního ročníku, ale i zájemce s hlubšími znalostmi, je připraven navazující 2. ročník. Ten je rovněž rozložen do devíti měsíců. Znalosti z TCM z  1. ročníku zde prohloubíme a rozšíříme o byliny (fyto), stravu (jak a kdy se stravovat) a feng shui.

K postupu do 2. ročníku je nutná 80% účast na výuce, absolvování alespoň 1 skupinové praxe a složení zkoušky formou testu.

Cena za školní rok je při jednorázové platbě do 1. 9. 2019 – 35 000 Kč. Platba po 1. 9. 2019 – 37 000 Kč.

Školným je míněno školné kompletně za celý  1 školní rok.  Zameškané lekce  propadají. Ve výjimečných případech je lze po dohodě nahradit  individuálním doučováním.

Po dohodě je možnost rozložení platby za roční školné do dvou, či více splátek.

Výuka probíhá na Dobříši.

 • výuka:
  • 19.-21.9.2019
  • 10.-12.10.2019
  • 7.-9.11.2019
  • 5.-7.12.2019
  • 6.-8.2.2020
  • 12.-14.3.2020
  • 28.-30.5.2020
 • praxe: je samostatné setkání skupiny mimo rámec školy
  • 11.1.2020
  • 25.4.2020
  • Každý čtvrtek výuka začíná v 18 hodin a každou sobotu program končí v 18 hodin + pracovní večeře
 • Rozsah : 105,5 hodin výuky, 28 hodin večerní praxe a sdílení (nepovinné) + 20 hodin skupinové praxe
 • Časový harmonogram orientační:
  • 1. den: 18-21, 21- 23 praxe a sdílení
  • 2. den: 7:30-8:30, snídaně, 9-13, oběd, 14:30-17:30, večeře, 18-21, 21-23 praxe a sdílení
  • 3. den: 7:30-8:30, snídaně, 9-13, oběd, 14:30-17:00, večeře
 • Orientační program:
  • 1. blok základy koučování a energetické systémy
    • osobní uvítání účastníků a organizační náležitosti
    • etický kodex, odbornost a profesionalita v terapii, zázemí
    • propojení systémů aurických těl, čaker a akupunkturních drah
    • aurická těla – jejich funkce, nácvik práce s jemnohmotnou energií
    • čakry – prožitek, barvy evokující změny myšlení, chování a prožívání.  Meditace, vizualizace – práce s elfími ladičkami
    • Akupunkturní dráhy –  poklad čínské filosofie
   • 2. den – ráno – jóga
    • koučování – jak najít kouzlo zlomového řešení
    • strategická síla opěrných systémů – ploska, páteř, žebra
   • 3. den
    • jóga
    • 8 principů tradiční čínské medicíny (TCM)
    • prožitková meditace k 5  prvkům
    • koučování, komunikační dovednosti
  • 2. blok: koučování a energetický střed těla
   • 1. den
    • nácvik odhalení skryté manipulace
    • hara – energetický středobod těla
    • pohádkový příběh o plosce nohy. Anatomie – kostičková hra, manipulace, uvolnění
   • 2. den – ráno
    • dopoledne – koučování – tajemství vedení, pomoci i kontroly
   • 3. den – jóga
    • koučování – systemická práce s myšlenkovým propojením znalostí z různých oborů. Práce se slovem, obrazem, emocemi.
  • 3. blok: tradiční čínská medicína a práce s energií
   • 1. den
    • Vyšehrad a Děvín – pravěká polarita principů mystických velikánů Prahy
    • energetické nalaďování se v krajině
   • 2. den jóga – jak začít a neublížit si v ásánách
    • šátkování – uvolnění přetížených svalů
    • útěk do nemoci – mechanizmy útěku, stupně závažnosti onemocnění
    • nepostřehnutelný prostor pro možnost péče O/PRO okolí
    • hra kostiček a svalů – jemné mobilizační a manipulační techniky na futonu
   • 3. den
    • jóga
    • TCM meridiány – energetické dráhy těla
    •  koučování při hře
  • 4. blok: NOHA/RUKA
   • 1. den – opakování a prohloubení vhledu do TCM
    • hýčkání nožiček/ručiček – opakování meridiány, důležité body
    • propojení mikrosystémů (Janča/TCM), SU-JOK
   • 2. den – jóga
    • diagnostika vyčtená z postoje
    • diagnostika pohledem, poslechem, šípem
    • magie procesu změny – energie vibrací – „ladění a tónování“
    • horizontální a vertikální ladičky, tibetská mísa, mantry
   • 3. den
    • jóga – dlouhé protažení
    • práce s barvami, aura – soma, barevný obraz jména promítnutý do osobní
    • aury- BROUK – energetická kresba
    • 1. samostatná praxe skupiny – zadání pro skupinu
  • 5. blok: Praktické techniky TCM, změny reality
   • 1. den

dokončení teorií mikrosystémů – příběh o těle

rozhodování hlavou a srdcem, změna reality – fóbie

výstupy ze skupinové praxe

2. den

    • jóga  – modelování postavy
    • práce s energetickými bloky pánve, bederní páteř a SI
    • změna reality –  hellerské  léčení (energetická práce)
   • 3. den
    • jóga
    • práce na dálku, práce s kyvadlem a pomůckami
  • 6. blok: mobilizační techniky a práce s energetickými bloky
   • 1. den
    • výstupy z domácí přípravy, praktická cvičení
    • systemické konstelace – hluboká forma vhledu – cesta pod povrch viděného
    • pokračování hry kostiček a svalů – mobilizační a manipulační techniky na masážním lůžku
   • 2. den
    • jóga
    • oči – energetická masáž, cviky, uvolnění
    • propojování – práce s energetickými bloky na těle, práce s energií – moxa, baňky, ušní svíce
    • Osho – meditace, moxa, baňky, ušní svíce
   • 3. den
    • jóga
    • propojování – práce s energetickými bloky na těle i mimo tělo
    • práce s energií univerza – otvírání se vědomému procesu načítání informací
    • 2. samostatná praxe skupiny   – zadání pro skupinu
  • 7. blok: hlava – nový pohled do starých otázek, opakování, závěr
   • 1. den
    • výstupy z domácí přípravy a skupinové praxe
    • pohádka o starém muži, hýčkání hlavy – protažení a práce s energií, česnekový had
    • praxe a sdílení
   • 2. den
    • jóga – opakování ásán, muder a dechových cvičení
    • závěrečné praktikování
    • závěrečné opakování – zkoušky pro postupující do 2. ročníku
    • paxe a sdílení
   • 3. den
    • jóga – závěrečné shrnutí
    • závěr a vyhodnocení , shrnutí a slavnostní předání certifikátů