page loader

Prožitkový kurz Vyzvedněte si svůj dárek

Intenzivní sebepoznávací 3 oborový výcvik je určen laikům se zájmem  psychologií, tradiční čínskou  medicínu a fyzioterapii.

K tomu, abyste se naučili vidět auru, není potřeba několik let studia. Spolu to zvládneme v rámci semestru. Díky zkratkám ve studiu propojuji  i zdánlivě nepropojitelné směry, což podstatně zkrátí délku studia a sníží cenu kurzů.

Tato úroveň je vhodná pro budoucí terapeuty, kteří již v počátcích svého studia chtějí položit základ své praxe mimo rámec běžných standardů a výrazně překročit běžné postupy konkurence.

Kdysi mi jedna žákyně řekla: „tvoje škola není pro srabíky.“  To je dobré vědět hned na začátku! Protože v procesu změny se setkáte s  „bolestí.“ Budete si muset přiznat své nejtemnější obavy, odkrýt nejedno tabu a zbavit se iluzí. Tato proměna vás bude stát spoustu energie. Díky tomu ale v sobě objevíte sílu změnit sebe a svou realitu. Po celou dobu studia budu stát při Vás. Ale změnu musíte udělat sami.

Jak vás povedu? Od myšlení k prožitku. Díky netradičním řešením a zkratkám provokuji v žácích představivost a volím přímou cestu k podstatě. Propojením základů fyzioterapie, tradiční čínské medicíny a koučování dochází k zjemnění smyslů a studenti jsou schopni diagnostikovat a vidět auru. Pak je již snadné naladit se na bolesti svých dětí, pochopit příčinu jejich nemoci a následně ji odstranit. Pochopit, jak funguje mysl druhých – přestat se trápit, rozčilovat a přesto dosáhnout změny. Žít život podle svých představ, aniž
by to narušovalo hranice ostatních. Obnovit harmonii v partnerství nebo najít a rozvinout talent své jedinečnosti a poznat cestu i cíl.

Po ročním studiu jsou žáci schopni orientovat se v moderních i tradičních přístupech alternativní léčby a dále se v této oblasti sebevzdělávat. Rozhodnou-li se nabízet své služby v oblasti poradenství, výrazně překračují běžné standardy konkurence.

V této úrovni žáci více praktikují, zažijí více meditací či vizualizací než v pokročilejším programu somatického koučování. Své zkušenosti jim předám hravější formou tak, aby nebyli zahlceni množstvím informací, ale rozšířili své možnosti.

Kde výuka probíhá? Na Dobříši.

Zorganizujete-li skupinu minimálně 7 studentů, může kurz probíhat u vás.

Ve skupině je maximálně 12 žáků.

Termíny pro školní rok 2019/2020
19.-21.9.2019 1. blok VÝUKY
10.-12.10.2019 2. blok VÝUKY
7.-9.11.2019 3. blok VÝUKY
5.-7.12.2019 4. blok VÝUKY
6.-8.2.2020 5. blok VÝUKY
12.-14.3.2020 6. blok VÝUKY
28.-30.5.2020 7. blok VÝUKY
11.1.2020 1. PRAXE
25.4.2020 2. PRAXE

Přihláška

Prožitkový program je koncipován jako jednoletý a trvá devět měsíců. Je rozložen do výukových bloků, které jsou jednou měsíčně po tři dny (dohromady: 7x výuka a 2x společná praxe). Výhodou této úrovně
je propojení lidí s relativně stejnou úrovní znalostí, není náročná na dosavadní vědomosti a nabízí více relaxace a zážitků.

Pro absolventy prvního ročníku, ale i zájemce s hlubšími znalostmi, je připraven navazující 2. ročník. Ten je rovněž rozložen do devíti měsíců. Znalosti z 1. ročníku zde prohloubíme a rozšíříme o byliny (fyto), stravu (jak a kdy se stravovat) a feng shui.

K postupu do 2. ročníku je nutná 80% účast na výuce, absolvování alespoň 1 skupinové praxe a složení zkoušky formou testu. V případě nadprůměrných výsledků a zájmu je možné dokoupit individuální lekce a postoupit do 2. ročníku skupiny Somatického
koučování.

Cena  za  školní rok je při jednorázové platbě do 1. 9. 2019 – 35 000 Kč. Platba po 1. 9. 2019 – 37 000 Kč.

Školné je účtováno za celý školní rok.  Zameškané dny  propadají. Ve výjimečných případech je lze po dohodě nahradit účastí v jiné skupině, či individuálním doučováním.

Po dohodě je možnost rozložení platby za roční školné do dvou, či více splátek.

Výuka probíhá na Dobříši.

 • výuka:
  • 19.-21.9.2019
  • 10.-12.10.2019
  • 7.-9.11.2019
  • 5.-7.12.2019
  • 6.-8.2.2020
  • 12.-14.3.2020
  • 28.-30.5.2020
 • praxe:
  • 11.1.2020
  • 25.4.2020
  • Každý čtvrtek výuka začíná v 18 hodin a každou sobotu program končí v 18 hodin + pracovní večeře
 • Rozsah : 203 hodin + 20 hodin skupinové praxe
 • Časový harmonogram orientační:
  • 1. den: 18-21, 21- 23 praxe a sdílení
  • 2. den: 7:30-8:30, snídaně, 9-13, oběd, 14:30-17:30, večeře, 18-21, 21-23 praxe a sdílení
  • 3. den: 7:30-8:30, snídaně, 9-13, oběd, 14:30-17:30, večeře
 • Orientační program:
  • 1. blok základy koučování a energetické systémy
   • osobní uvítání účastníků a organizační náležitosti
   • etický kodex, odbornost a profesionalita v terapii, zázemí, magie změny
   • mystická propojení systémů aurických těl, čaker a akupunkturních drah
   • Aurická těla – jejich funkce, nácvik práce s jemnohmotnou energií
   • Čakry – prožitek, barvy evokující změny myšlení, chování a prožívání snová meditace, vizualizace, práce s elfími ladičkami
   • Akupunkturní dráhy – mystický poklad čínské filosofie
  • 2. den – ráno – jóga, prastará síla muder
   • nádech jako počátek života , prána a hluboký
   • barevný obraz jména promítnutý do osobní aury
   • koučování – jak najít kouzlo zlomového řešení
   • strategická síla opěrných systémů – ploska, páteř, žebra
  • 3. den
   • jóga, mysterium ásán
   • 8 principů tradiční čínské medicíny (TCM)
   • pentagram TCM – prožitková meditace k jednotlivým prvkům
   • koučování – hra pravidel a principů
 • 2. blok: koučování a energetický střed těla
  • 1. den
   • hra nástrojů a technik, odhalení skryté manipulace
   • hara – energetický středobod těla
   • pohádkový příběh o plosce nohy. Anatomie – kostičková hra, manipulace, uvolnění
   • jógový dech, dechová cvičení a meditace k probuzení 5 smyslů koučování
  • 2. den – ráno – jóga pro dvounožce
   • dopoledne – koučování – tajemství vedení, pomoci i kontroly
  • 3. den – jóga miminek
   • koučování – systemická práce s myšlenkovým propojením znalostí z různých oborů. Práce se slovem, obrazem, emocemi.
 • 3. blok: tradiční čínská medicína a práce s energií
  • 1. den
   • Vyšehrad a Děvín – pravěká polarita principů mystických velikánů Prahy
   • energetické nalaďování se v krajině
  • 2. den jóga – jak začít a neublížit si v ásánách
   • šátkování – něžná hra s houpáním přetížených svalů – uvolní hlavu, horní i dolní končetiny
   • útěk do nemoci – mechanizmy útěku, hara/páteř, teorie nejslabšího článku, nepostřehnutelný prostor pro možnost péče O/PRO okolí
   • hra kostiček a svalů – jemné mobilizační a manipulační techniky na futonu v leže na boku (kyčle, rameno) a v leže na zádech
  • 3. den
   • jóga – očistná moc hlubokého dechu
   • TCM meridiány – energetické dráhy těla
   • kudy teče energie – koučování ve hře
   • TCM – prsty HK, DK
 • 4. blok: propojování systémů
  • 1. den – opakování a prohloubení vhledu do TCM
   • hýčkání nožiček – opakování meridiány, důležité body
   • propojení mikrosystémů (Janča/TCM)
  • 2. den jóga – utváření nového
   • diagnostika vyčtená z tváře, znamení a znaménka
   • diagnostika vyčtená z postoje
   • diagnostika pohledem, poslechem, šípem
   • hýčkání ručiček – opakování meridiány, důležité body
   • propojení s teorií mikrosystémů (Su-jok)
   • dokončení teorií mikrosystémů – příběh o těle
   • magie procesu změny – energie vibrací – „ladění a tónování“
   • horizontální a vertikální ladičky, tibetská mísa, mantry
  • 3. den
   • jóga – dlouhé protažení
   • práce s barvami, aura – soma, barevný obraz jména promítnutý do osobní
   • aury- BROUK – energetická kresba
   • 1. skupinová praxe – zadání
 • 5. blok: změny reality
  • 1. den
   • rozhodování hlavou a srdcem
   • výstupy ze skupinové praxe
   • změna reality (fóbie)
  • 2. den
   • jóga – když se špíčky protáhnou, pomalu odtečou – tajemství modelování postavy
   • práce s energetickými bloky pánve, bederní páteř a SI
   • změna reality – mystérium hellerského léčení (energetická práce)
   • změna pohledu na práci s dosavadními technikami (Cesta, Reiki, Theta léčení a další)
  • 3. den
   • jóga a ještě trocha tvarování
   • práce na dálku, práce s kyvadlem a pomůckami
 • 6. blok: mobilizační techniky a práce s energetickými bloky
  • 1. den
   • výstupy z domácí přípravy, praktická cvičení
   • systemické konstelace – hluboká forma vhledu – cesta pod povrch viděného
   • pokračování hry kostiček a svalů – mobilizační a manipulační techniky na masážním lůžku v leže na boku (kyčle), v leže na břiše (rameno)
  • 2. den
   • jóga – procítění nového vznikání
   • oči – energetická masáž, cviky, uvolnění
   • propojování – práce s energetickými bloky na těle, práce s energií
   • Feldenkraisova metoda cvičení, Osho – meditace, praxe a sdílení
  • 3. den
   • jóga – cílené utváření nového vznikání
   • propojování – práce s energetickými bloky na těle i mimo tělo
   • práce s energií univerza – otvírání se vědomému procesu načítání informací
   • 2. skupinová praxe – zadání
 • 7. blok: hlava – nový pohled do starých otázek, opakování, závěr
  • 1. den
   • výstupy z domácí přípravy a skupinové praxe
   • pohádka o starém muži, hýčkání hlavy – protažení a práce s energí
   • praxe a sdílení
  • 2. den
   • jóga – opakování ásán, muder a dechových cvičení
   • závěrečné praktikování
   • závěrečné opakování – zkoušky pro postupující do 2. Ročníku
   • paxe a sdílení
  • 3. den
   • jóga – závěrečné shrnutí
   • závěr a vyhodnocení , shrnutí a slavnostní předání certifikátů