page loader

Intenzivní sebepoznávací výcvik je určen

laikům se zájmem o propojení informací a poznatků z oborů psychologie, tradiční čínské medicíny a fyzioterapie.

V terapii, stejně jako ve škole propojuji s úspěchem i zdánlivě nepropojitelné směry, což podstatně zkrátí délku studia a sníží cenu kurzů. K tomu, abyste se naučili vidět auru, není potřeba několik let studia. Spolu to zvládneme v rámci semestru.

Tato úroveň je vhodná pro budoucí terapeuty, kteří již v počátcích svého studia chtějí položit základ své praxe mimo rámec běžných standardů a výrazně překročit běžné postupy konkurence.

Jak vás povedu? Od myšlení k prožitku. Díky netradičním řešením a zkratkám provokuji v žácích představivost a volím přímou cestu k podstatě. Propojením základů fyzioterapie, tradiční čínské medicíny a koučování dochází k zjemnění smyslů a studenti jsou schopni diagnostikovat a vidět auru. Pak je již snadné naladit se na bolesti svých dětí, pochopit příčinu jejich nemoci a následně ji odstranit. Pochopit, jak funguje mysl druhých – přestat se trápit, rozčilovat a přesto dosáhnout změny. Žít život podle svých představ, aniž
by to narušovalo hranice ostatních. Obnovit harmonii v partnerství nebo najít a rozvinout talent své jedinečnosti a poznat cestu i cíl.

Po ročním studiu jsou žáci schopni orientovat se v moderních i tradičních přístupech alternativní léčby a dále se v této oblasti sebevzdělávat. Rozhodnou-li se nabízet své služby v oblasti poradenství, výrazně překračují běžné standardy konkurence.

V této úrovni žáci více praktikují, zažijí více meditací či vizualizací než v pokročilejším programu somatického koučování. Své zkušenosti jim předám hravější formou tak, aby nebyli zahlceni množstvím informací, ale rozšířili své možnosti.

Ve skupině je maximálně 12 žáků.

Termíny pro školní rok 2017/2018
5.10.-7.10.2017 1. blok VÝUKY
2.-4.11.2017 2. blok VÝUKY
30.11.-2.12.2017 3. blok VÝUKY
25.- 27.1.2018 4. blok VÝUKY
15.-17.3.2018 5. blok VÝUKY
26.-28.4.2018 6. blok VÝUKY
17.-19.5.2018 7. blok VÝUKY
24.2.2018 1. PRAXE
7.4.2018 2. PRAXE

Přihláška

Prožitkový program je koncipován jako jednoletý a trvá devět měsíců. Je rozložen do výukových bloků, které jsou jednou měsíčně po tři dny (dohromady: 7x výuka a 2x společná praxe). Výhodou této úrovně
je propojení lidí s relativně stejnou úrovní znalostí, není náročná na dosavadní vědomosti a nabízí více relaxace a zážitků.

Pro absolventy prvního ročníku, ale i zájemce s hlubšími znalostmi, je připraven navazující 2. ročník. Ten je rovněž rozložen do devíti měsíců. Znalosti z 1. ročníku zde prohloubíme a rozšíříme o byliny (fyto), stravu (jak a kdy se stravovat) a feng shui.

K postupu do 2. ročníku je nutná 80% účast na výuce, absolvování alespoň 1 skupinové praxe a složení zkoušky formou testu. V případě nadprůměrných výsledků a zájmu je možné dokoupit individuální lekce a postoupit do 2. ročníku skupiny Somatického
koučování.

Cena ročního školného. Při jednorázové platbě do 1. 9. 2017 – 35 000 Kč. Platba po 1. 9. 2017 – 37 000 Kč. Po dohodě je možnost rozložení platby do dvou, či více splátek. Výuka probíhá na Dobříši.

 • výuka:
  • 5.-7.10.
  • 2.-4.11.
  • 30.11.-2.12.
  • 25.- 27.1.
  • 15.-17.3.
  • 26.-28.4.
  • 17.-19.5.
 • praxe:
  • 24.2.
  • 7.4.
  • Každý čtvrtek výuka začíná v 18 hodin a každou sobotu program končí v 18 hodin + pracovní večeře
 • Rozsah : 203 hodin + 20 hodin skupinové praxe
 • Časový harmonogram :
  • 1. den: 18-21, 21- 23 praxe a sdílení
  • 2. den: 7:30-8:30, snídaně, 9-13, oběd, 14:30-17:30, večeře, 18-21, 21-23 praxe a sdílení
  • 3. den: 7:30-8:30, snídaně, 9-13, oběd, 14:30-17:30, večeře
 • Program:
  • 1. blok základy koučování a energetické systémy
   • osobní uvítání účastníků a organizační náležitosti
   • etický kodex, odbornost a profesionalita v terapii, zázemí, magie změny
   • mystická propojení systémů aurických těl, čaker a akupunkturních drah
   • Aurická těla – jejich funkce, nácvik práce s jemnohmotnou energií
   • Čakry – prožitek, barvy evokující změny myšlení, chování a prožívání snová meditace, vizualizace, práce s elfími ladičkami
   • Akupunkturní dráhy – mystický poklad čínské filosofie
  • 2. den – ráno – jóga, prastará síla muder
   • nádech jako počátek života , prána a hluboký
   • barevný obraz jména promítnutý do osobní aury
   • koučování – jak najít kouzlo zlomového řešení
   • strategická síla opěrných systémů – ploska, páteř, žebra
  • 3. den
   • jóga, mysterium ásán
   • 8 principů tradiční čínské medicíny (TCM)
   • pentagram TCM – prožitková meditace k jednotlivým prvkům
   • koučování – hra pravidel a principů
 • 2. blok: koučování a energetický střed těla
  • 1. den
   • hra nástrojů a technik, odhalení skryté manipulace
   • hara – energetický středobod těla
   • pohádkový příběh o plosce nohy. Anatomie – kostičková hra, manipulace, uvolnění
   • jógový dech, dechová cvičení a meditace k probuzení 5 smyslů koučování
  • 2. den – ráno – jóga pro dvounožce
   • dopoledne – koučování – tajemství vedení, pomoci i kontroly
  • 3. den – jóga miminek
   • koučování – systemická práce s myšlenkovým propojením znalostí z různých oborů. Práce se slovem, obrazem, emocemi.
 • 3. blok: tradiční čínská medicína a práce s energií
  • 1. den
   • Vyšehrad a Děvín – pravěká polarita principů mystických velikánů Prahy
   • energetické nalaďování se v krajině
  • 2. den jóga – jak začít a neublížit si v ásánách
   • šátkování – něžná hra s houpáním přetížených svalů – uvolní hlavu, horní i dolní končetiny
   • útěk do nemoci – mechanizmy útěku, hara/páteř, teorie nejslabšího článku, nepostřehnutelný prostor pro možnost péče O/PRO okolí
   • hra kostiček a svalů – jemné mobilizační a manipulační techniky na futonu v leže na boku (kyčle, rameno) a v leže na zádech
  • 3. den
   • jóga – očistná moc hlubokého dechu
   • TCM meridiány – energetické dráhy těla
   • kudy teče energie – koučování ve hře
   • TCM – prsty HK, DK
 • 4. blok: propojování systémů
  • 1. den – opakování a prohloubení vhledu do TCM
   • hýčkání nožiček – opakování meridiány, důležité body
   • propojení mikrosystémů (Janča/TCM)
  • 2. den jóga – utváření nového
   • diagnostika vyčtená z tváře, znamení a znaménka
   • diagnostika vyčtená z postoje
   • diagnostika pohledem, poslechem, šípem
   • hýčkání ručiček – opakování meridiány, důležité body
   • propojení s teorií mikrosystémů (Su-jok)
   • dokončení teorií mikrosystémů – příběh o těle
   • magie procesu změny – energie vibrací – „ladění a tónování“
   • horizontální a vertikální ladičky, tibetská mísa, mantry
  • 3. den
   • jóga – dlouhé protažení
   • práce s barvami, aura – soma, barevný obraz jména promítnutý do osobní
   • aury- BROUK – energetická kresba
   • 1. skupinová praxe – zadání
 • 5. blok: změny reality
  • 1. den
   • rozhodování hlavou a srdcem
   • výstupy ze skupinové praxe
   • změna reality (fóbie)
  • 2. den
   • jóga – když se špíčky protáhnou, pomalu odtečou – tajemství modelování postavy
   • práce s energetickými bloky pánve, bederní páteř a SI
   • změna reality – mystérium hellerského léčení (energetická práce)
   • změna pohledu na práci s dosavadními technikami (Cesta, Reiki, Theta léčení a další)
  • 3. den
   • jóga a ještě trocha tvarování
   • práce na dálku, práce s kyvadlem a pomůckami
 • 6. blok: mobilizační techniky a práce s energetickými bloky
  • 1. den
   • výstupy z domácí přípravy, praktická cvičení
   • systemické konstelace – hluboká forma vhledu – cesta pod povrch viděného
   • pokračování hry kostiček a svalů – mobilizační a manipulační techniky na masážním lůžku v leže na boku (kyčle), v leže na břiše (rameno)
  • 2. den
   • jóga – procítění nového vznikání
   • oči – energetická masáž, cviky, uvolnění
   • propojování – práce s energetickými bloky na těle, práce s energií
   • Feldenkraisova metoda cvičení, Osho – meditace, praxe a sdílení
  • 3. den
   • jóga – cílené utváření nového vznikání
   • propojování – práce s energetickými bloky na těle i mimo tělo
   • práce s energií univerza – otvírání se vědomému procesu načítání informací
   • 2. skupinová praxe – zadání
 • 7. blok: hlava – nový pohled do starých otázek, opakování, závěr
  • 1. den
   • výstupy z domácí přípravy a skupinové praxe
   • pohádka o starém muži, hýčkání hlavy – protažení a práce s energí
   • praxe a sdílení
  • 2. den
   • jóga – opakování ásán, muder a dechových cvičení
   • závěrečné praktikování
   • závěrečné opakování – zkoušky pro postupující do 2. Ročníku
   • paxe a sdílení
  • 3. den
   • jóga – závěrečné shrnutí
   • závěr a vyhodnocení , shrnutí a slavnostní předání certifikátů